Sao & ​Showbiz
Các ngôi sao trên thế giới đã “sống xanh” như thế nào?
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 6/2018] Mỗi chúng ta đều có thể là một “ngôi sao” nếu chúng ta...
ELLE Team