Sao & Style
Gu thời trang thanh lịch của các vị phu nhân Tổng thống Mỹ
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từ trước đến nay luôn được xem như một biểu tượng của quốc gia. Người...
ELLE Team