Thế giới văn hóa
Những phong tục cưới hỏi lạ lùng trên thế giới
Ngày cưới là ngày vui của tất cả các cặp đôi trên thế giới. Tất nhiên, phong tục cưới hỏi cũng...
ELLE Team