Thế giới văn hóa
Lì xì Tết xưa và nay: Khi phong tục cũng có "mệnh giá"
Nếu như trẻ con chỉ mong đến Tết để được nghỉ học, để được lì xì thì với người lớn chúng ta, Tết...
Nguyễn Gia Linh