ELLE Interview
Ca nương Kiều Anh: Thôi đừng “liếc ngang liếc dọc”
“Nguyên tắc số một của một ca nương là không bao giờ được liếc ngang liếc dọc, chỉ được nhìn...
ELLE Team