ELLE Interview
Kim Lý - Tôi thích sự tương phản
Mới ra mắt công chúng Việt Nam với bộ phim Hương ga, Kim Lý đã trở thành một gương mặt khiến đám...
Doan Truc