ELLE Interview
Lê Cát Trọng Lý: Cứ làm những gì mình muốn làm
Người ta nói ai chưa yêu nhạc Lê Cát Trọng Lý rồi cũng sẽ yêu khi gặp Lý. Người ta cũng nói cô...
Doan Truc