ELLE Interview
Quần áo không phải là tất cả - NTK Công Trí
Những cái tên được đề cử ELLE Style Award lần này đều có một tầm ảnh hưởng nhất định trong xã...
SP