ELLE Interview
Ca sĩ Phương Thanh: "Nghệ sĩ quan trọng nhất là tình cảm"
Có vẻ như mười mấy năm sau, kể từ cái ngày tôi nghe chị hát ở sân khấu xã hồi còn bé, cho đến...
Doan Truc