ELLE Interview
Xuân Lan - Em vẫn như ngày xưa
Làm sao để diễn tả nàng đúng nhất? “Bông hoa cúc dại” không bao giờ khôn ngoan trước tình yêu...
ELLE Team