Style Guide
Họa tiết tim cho mùa yêu: Love is in the air
Thương hiệu Burberry đã đưa họa tiết trái tim ngọt ngào lên ngôi trong mùa thời trang gần đây....
ELLE Team