Trải nghiệm
Khi em ngoài 30 - blog Giang Trang
20 tuổi, thích để tóc dài và búi tóc khi đi làm cho thêm già (đỡ bị khách hàng bắt nọn). 30...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE