Thế giới văn hóa
Vẻ đẹp phụ nữ đến từ 37 quốc gia
Mỗi đất nước có văn hóa, bản sắc riêng. Phụ nữ cũng thế, đến từ mọi nơi trên thế giới, ai ai...
ELLE Team