Thế giới văn hóa
Phùng Khánh Linh: "Âm nhạc đã cứu rỗi tôi"
Cơ duyên đầu quân cho một hãng đĩa chuyên nghiệp đã giúp ước mơ của cô cất cánh. Phùng Khánh...
ELLE Team