Thế giới văn hóa
Triển lãm tranh Phương Bắc Xa Khuất của Hà Mạnh Thắng
Như lời chia sẻ, triển lãm tranh lần này của Hà Mạnh Thắng là hành trình tìm về chuỗi ký ức lẩn...
Kiều Hạnh