ELLE Interview
Phương Linh: Thử nghiệm một chút, liều lĩnh một chút
Phụ nữ đẹp và thực tế luôn biết cách làm mình hạnh phúc, và Phương Linh là một kiểu phụ nữ như vậy.
SP