ELLE Interview
Đương đại đối thoại với cổ xưa
(Phái đẹp - ELLE) Ban ngày kiếm sống, tối đàn có khi đến ba bốn giờ sáng để giữ nghề, để mơ...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE