Trải nghiệm
Từ câu chuyện PR của quán Gạo - blog Phương Huyên
Để thu phục lòng người, có lẽ tất cả chúng ta đều cần có một câu chuyện ý nghĩa.
phuongthuy
ELLE Interview
Hoàng Thạch Thảo - Tôi không thích đứng yên
Năm 1995 khi đang là sinh viên năm Nhất khoa Ngoại ngữ, tình cờ biết thông tin một khách sạn...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE