ELLE Interview
Anh Tuấn MTV - Sản xuất âm nhạc ở Việt Nam
Buổi trò chuyện của chúng tôi thêm bội phần thú vị bởi Anh Tuấn đang dần chuyển từ vai trò biên...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE