Xu hướng & Cảm hứng
Microbiome: khi khoa học viết nên tương lai của ngành làm đẹp
Từng bước chinh phục công nghệ vi sinh microbiome, giới làm đẹp đang đặt những viên gạch đầu...
Sophie Thanh Huyen