Trải nghiệm
Cô đơn vì đâu - blog Quỳnh
Phụ nữ sợ nhất là cô đơn. Thế nhưng, đâu phải có một ai đó bên cạnh, là bạn sẽ không bao giờ...
thanhphuong
Trải nghiệm
Hạnh phúc, cô đơn và tình yêu
Dù bất cứ điều gì đang xảy đến với bạn, hãy luôn nhớ rằng trong cô đơn có hạnh phúc, trong hạnh...
SP