ELLE Voice
Hoàng Quyên - Giọt mực nhỏ muôn màu
Điều đặc biệt của đầm Tiny Ink là mỗi chiếc đầm là một sản phẩm độc nhất, cũng như một bức tranh...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Trải nghiệm
Cái may của việc không có lựa chọn - blog Phương Huyên
Nhiều khi chúng ta không chọn công việc, mà công việc chọn ta. Bạn có tin vào điều đó không?
phuongthuy