Trải nghiệm
Tranh luận giữa mẹ và con gái - Tâm sự của một đứa con hư!
Phải chăng tôi rất hư vì đã làm mẹ phiền lòng mỗi lần tôi cãi lại bà do bất đồng quan điểm?
SP