ELLE Interview
Phí Phương Anh - Cô gái nhỏ chạm vào giấc mơ lớn
[Tạp chí ELLE tháng 4/2017] Không chải chuốt và cũng rất kiệm lời, sự tương tác của Phương Anh...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE