ELLE Interview
Quán quân VNTM 2016 Ngọc Châu - Dám làm những điều chưa từng
[Tạp chí ELLE tháng 6/2017] “Tôi luôn nghĩ mình sẽ là một trong những người rời cuộc chơi sớm...
May Ngô