Thế giới văn hóa
Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thành lập quỹ học bổng cho sinh viên Việt Nam
Tại TP.HCM, ngày 16/5/2017, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thông báo kế hoạch tạo ra một quỹ học...
SP