Bí quyết sống
Thở gấp - sống chậm
(Phái đẹp - ELLE) Sống chậm là cả một quá trình, không gồng lên mà có được. Vậy nên hãy từ từ...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE