Sao & ​Showbiz
Vì sao Bill Gates sản xuất “nước hoa” cho nhà vệ sinh?
Điều gì đã thúc đẩy Bill Gates bắt tay vào thực hiện dự án này khi "nước hoa" dành cho nhà vệ...
ELLE Team