ELLE Interview
Quỳnh Lâm - Kẻ lập dị khi chuyên đi nhặt nhạnh hoa tàn
[Tạp chí ELLE tháng 2/2017] Từ cô gái trẻ đam mê những chuyến ngao du ngẫu nhiên vào thế giới...
Stella Nguyễn