Thế giới văn hóa
Tương lai của nghệ thuật tái chế đương đại
Sau tác phẩm tái sử dụng chiếc bồn tiểu của Duchamp hay cắt dán giấy vụn của Picasso, Nghệ thuật...
ELLE Team