Hoạt động của ELLE
[ELLE FASHION JOURNEY 2017] Road trip của Thời trang bền vững mới chỉ là khởi đầu
Hành trình Road Trip mang thông điệp về "Sustainable Fashion - Thời trang bền vững" của năm 2017...
Vân Trang