Xu hướng & Cảm hứng
Những mùi hương mới đầy biến ảo tại đề cử ELLE Beauty Awards 2022
Thế giới mùi hương đầy biến ảo và có khả năng khơi gợi những cảm xúc thẳm sâu bên trong mỗi con...
Sophie Thanh Huyen