Bộ sưu tập thời trang
Sa Vũ - Miền cát trắng, nắng vàng của NTK Lê Thanh Hòa
Trở lại sau “cơn bão” Covid-19, BST của NTK Lê Thanh Hòa mang cát, gió, nắng, hoa xương rồng trở...
Thùy Trang