Thế giới văn hóa
Bài học tình yêu từ cuốn sách “Những tiểu thư Hồi giáo”
Người ta biết đến hình ảnh người phụ nữ Hồi giáo với tấm mạng che mặt, với bộ quần áo Hijab...
Trần Linh Trang