ELLE Interview
Chuyên gia trang điểm khuyên bạn: "Hãy sai đi vì đã có tẩy trang"
[Tạp chí ELLE tháng 7/2017] ELLE đã có cuộc trò chuyện độc quyền với chuyên gia trang điểm Saida...
Khánh Ngọc