Thế giới văn hóa
Những cánh bướm trước bão
Sáng, Sài Gòn ráo tạnh sau cơn mưa dầm đêm qua, chỉ còn chút se lạnh đầu ngày. Mọi thứ diễn ra...
ELLE Team