Trải nghiệm
Tồn tại một sợi dây vô hình nối hai người đã sẵn duyên tiền định
Đã bao giờ bạn nghe đến "duyên tiền định"? Bạn có thắc mắc về mối nhân duyên giữa người với...
ELLE Team