Tin làm đẹp
ELLE Beauty Awards 2019 - Top 10 thỏi son "quyền lực" nhất năm 2018
Vì có quá nhiều sự lựa chọn xuất sắc nên việc ra một thỏi son đẹp nhất năm 2018 cho giải thưởng...
Sophie Thanh Huyen