Bí quyết sống
Trước sau như một
(Phái đẹp - ELLE) Tài năng, thông minh, thức thời, can đảm, dám làm… những đức tính này tôi có,...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE