ELLE Interview
Đối thoại với Min & Soobin Hoàng Sơn: Âm nhạc và tuổi trẻ
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 9/2018] Hội ngộ tại buổi chụp của ELLE Việt Nam lần này trong...
ELLE Team
Tạp chí
ELLE tháng 9/2018 - New Season, Better Style
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 9/2018] Rất nhiều cảm hứng và câu chuyện thú vị về thế giới...
ELLE Team