Thế giới văn hóa
Nghệ thuật múa ballet qua bộ ảnh “Linh hồn trong những đôi bàn chân”
Bộ ảnh "Linh hồn của những đôi bàn chân" do diễn viên múa ballet chuyên nghiệp Darian Vokova...
ELLE Team