Hoạt động của ELLE
Giải thưởng Stylist phong cách nhất của năm tại ESA 2017
Giải thưởng Stylist của năm lần đầu tiên có mặt tại ELLE Style Awards 2017 đã lần lượt vinh danh...
HLienB