ELLE Interview
Travis Nguyễn: "Tôi chỉ đưa ra những gì phù hợp"
[Tạp chí ELLE - 6/2016] Travis Nguyễn tâm sự rằng nghề stylist chắc chắn là mối duyên lớn trong...
Doan Truc