Tin thời trang
Chúng ta đang lãng phí 500 tỷ đô la mỗi năm cho việc mua sắm và sử dụng mặt hàng thời trang
Trong một nghiên cứu mới nhất, tỷ lệ trang phục không được sử dụng trong ngành thời trang được...
ELLE Team