ELLE Decoration
Gốm sứ cổ - Nghề chơi lắm gian nan
Dân chơi tứ thời truyền khẩu: “Nhất chữ - Nhì tranh – Tam sành – Tứ kiểng”, trong bốn món ăn...
Thuy Nguyen