Thế giới văn hóa
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Loài vật dạy chúng ta cách yêu thương
[Tạp chí ELLE - 7/2016] 2015, phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chuyển thể của nhà văn Nguyễn...
Doan Truc