ELLE Interview
Nhạc sĩ Giáng Son: "Phải tìm đến cái đẹp để níu giữ đời sống này"
[Tạp chí ELLE - tháng 10/2016] Gần 20 năm bước chân vào âm nhạc, nhạc sĩ Giáng Son mới ra hai...
SP