Tạp chí
ELLE tháng 3/2013 - Sắc màu mới
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE tháng 1/2013 - Best of the Year
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE tháng 12/2012 - Niềm vui mùa lễ hội
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE tháng 11/2012 - I love ELLE
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE Tháng 10/2012 - Vẻ đẹp châu Á
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE THÁNG 9/2012 - THE FASHION ISSUE
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE Tháng 8/2012 - THE ACCESSORY ISSUE
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE Tháng 7/2012 - Thể thao & Gợi cảm
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE Tháng 6/2012 - SỐNG CHẬM
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xem thêm...