Sao & ​Showbiz
Phí Phương Anh - Quán quân thông minh The Face mùa đầu tiên
Chiến thắng của Phí Phương Anh trong chương trình The Face Việt Nam mùa đầu tiên là một chiến...
ELLE Team