Bí quyết khỏe và đẹp
9 thành phần mỹ phẩm bị cấm ở châu Âu nhưng được cho phép tại Mỹ
Có đến 1.328 thành phần mỹ phẩm bị cấm ở châu Âu. Trong khi đó, con số này ở Mỹ dừng lại ở 30.
Nguyễn Gia Linh